Wat doe ik als theaterdocent

Home - Trainingen
Home - Educatie
Home - Blanco

Als theaterdocent put ik voordeel uit het feit dat ik zowel de Pabo als de Theaterschool heb afgerond. Beide opleidingen hebben mij gevormd en mijn visie op (theater)docentschap ontwikkeld en verscherpt. Daarnaast ben ik goed in staat om in te spelen op zowel het artistiek inhoudelijke, als op het sociaal pedagogische klimaat binnen een groep.

HETEROGENE GROEPEN
Ik werk het liefst met een groep mensen, die niet als vanzelfsprekend bij elkaar horen. Het is geen moeilijke en interessante opgave om je thuis te voelen binnen een groep, waar alles voor je gevoel al helemaal klopt. Ik vind het spannender als er nog iets te ontdekken valt. Zowel theatraal, als groepsdynamisch.

VEILIG KLIMAAT
Om te kunnen spelen en maken moet er binnen een groep altijd sprake zijn van een veilig klimaat. Een speler/maker moet zich kwetsbaar op durven en kunnen stellen. Dat kan alleen als er binnen de groep respect getoond wordt voor elkaar. Wanneer ik merk dat daar binnen een groep geen sprake van is, zal mijn aandacht in eerste instantie uitgaan naar het -waar mogelijk- creŽren van een veilige sfeer.

MOTIVATIE
Minstens net zo belangrijk als de mate waarin de groep gemotiveerd is, is de mate waarin de docent gemotiveerd is. Ik ben een theaterdocent die gepassioneerd over haar vak vertelt en de kennis vanuit een voelbare noodzaak op spelers en leerlingen overdraagt. Als (theater)docent moet je in staat zijn om leerlingen te involveren. Ik geloof bijvoorbeeld niet dat je hen kunt leren om naar kunst te kijken, wanneer je eigen fascinatie daarvoor ontbreekt. Alleen met een oprechte motivatie en gedrevenheid kun je een positieve invloed uitoefenen op het leerrendement van je spelers en leerlingen.

Mariette 1