Educatieve projecten

Aan scholen, instanties en bedrijven bied ik een breed en gevarieerd pakket aan educatieve activiteiten en projecten aan, rekening houdend met leeftijd, achtergrond en opleidingsniveau. Bij het ontwikkelen en uitvoeren hiervan maak ik een onderscheid in educatieve activiteiten rondom voorstellingen en educatieve projecten op maat.

RONDOM VOORSTELLINGEN
Wanneer een theaterbezoek niet vanzelfsprekend is, kan het fijn -of zelfs noodzakelijk- zijn
om een kader te creŽren, van waaruit de toeschouwer de voorstelling kan zien en beleven. Bij de producties die ik maak, bied ik ter voorbereiding een lesbrief, een gesprek en/of een workshop aan.

LESBRIEVEN
Scholen, instanties of bedrijven die de voorstelling bezoeken, ontvangen -desgewenst- een lesbrief met meer informatie, waaronder:
- kennismaking met de makers en spelers
- achtergrondinformatie over de voorstelling
- themagerelateerde lessuggesties en opdrachten

VOOR en NAGESPREKKEN
Voorafgaand aan -of na het zien van- de voorstelling kan een gesprek met de makers en spelers worden aangaan. Het voeren van een voor- of nagesprek dient als voorbereiding op
-en verdieping van- het theaterbezoek. De toeschouwer krijgt inzage in het maakproces en wordt uitgedaagd om een verbinding aan te gaan met de thematiek van de voorstelling.

WORKSHOPS
Bij eigen producties en bij voorstellingen van verschillende theatergezelschappen ontwikkel ik -in samenwerking met andere kunstvakdocenten- spel, dans, schrijf, muziek, film en vormgevingsworkshops. De deelnemers raken actief betrokken bij de voorstelling en worden op een speelse manier verleid om anders naar de voorstelling te kijken.

Ik heb spelworkshops uitgevoerd bij voorstellingen van verschillende theatergezelschappen, waaronder:

- La Vie Cíest Drole van DOX
- Bloed van DOX
- BH van MC
- Wall to Wall van DEGASTEN (voorheen Jong RAST)
- One van DEGASTEN (voorheen Jong RAST)
- Stuck in the middle with you van DEGASTEN (voorheen Jong RAST)
- BOG. van MEN.

OP MAAT
Naast de educatieve activiteiten rondom voorstellingen, ga ik ook langere samenwerkingsverbanden aan met basis, middelbaar en hoger onderwijs en (jongeren)organisaties. Deelnemers maken in hun eigen vertrouwde (school)omgeving actief kennis met theater. Bij het uitvoeren van deze educatieve projecten op maat kan worden toegewerkt naar een resultaat, in de vorm van een presentatie of voorstelling. 

Mariette 20