Basis en professionele theatertrainingen

Ik ontwikkel theatertrainingen die passen bij de doelgroep met wie ik werk. Binnen de gegeven situatie, locatie en tijdsduur zoek ik naar een zo’n optimaal mogelijk resultaat. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van de theatertrainingen maak ik een onderscheid in spelen en maken.

Ik geef basis theatertrainingen voor beginnende spelers/makers en professionele theatertrainingen voor gevorderde spelers/makers en professionals.

SPELEN
De speltraining heeft als doel om spelvaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren en deze bewust te hanteren. Er worden speloefeningen aangeboden op het gebied van stem, beweging, muziek en het gebruik van de ruimte. Het gaat daarbij om samenspel, spelimpuls, spanningsopbouw, inlevingsvermogen, rolopbouw, het ontwikkelen van de verbeelding, vormgeven van emoties en het versterken van de dramatische of humoristische kracht van het eigen spel. Middels improvisaties en/of tekstscènes worden de verworven spelvaardigheden toegepast en -desgewenst- getoond.

Bij een speltraining kan de aandacht uitgaan naar beweging of tekst.

BEWEGING
Bij een speltraining vanuit beweging staan lichaamsbewustzijn en ruimtebewustzijn centraal. Door improvisaties leren de deelnemers om een doel in een scène te bepalen en vervolgens te bereiken.

TEKST
Bij een speltraining vanuit tekst wordt gewerkt aan de hand van (bestaande) theaterteksten. Tekstinterpretatie, tekstbehandeling, en het gebruik van ritme, dynamiek en muzikaliteit staan centraal. Door onder andere tekstanalyse en stijlonderzoek, komen de deelnemers tot verschillende interpretaties van scènes.

Mariette 13

THEATERMAKEN
In dit proces worden de deelnemers begeleid en geïnspireerd om de kwaliteiten die zij als theatermaker nodig hebben, te ontwikkelen of te verbreden en deze bewust te hanteren. Er worden scènes bedacht en vormgegeven vanuit diverse inspiratiebronnen (muziek, foto’s, attributen, kostuums, een thema of een locatie). Aan de hand van verschillende maakopdrachten, zowel binnen als buiten, zowel alleen als in groepen, wordt materiaal verzameld en wordt er -indien gewenst- naar een presentatie toegewerkt.

PRESENTEREN
Bij een presentatie wordt -ook voor de buitenwereld- zichtbaar wat de deelnemers tot dan toe hebben geleerd. Gedurende de theatertraining gaat de aandacht niet alleen uit naar het proces, maar tevens naar het product (de presentatie). Speloefeningen, improvisaties, tekstscènes, maakopdrachten of installaties worden in een theatrale vorm aan een publiek gepresenteerd.