Wat doe ik als theatermaakster

Home - Producties
Home - Eindregies
Home - Filmprojecten

Iedere maker ontwikkelt een eigen theatertaal. In alles wat ik doe, maak en ontwikkel, werk ik vanuit een visie. Deze visie maakt dat ik voor een bepaalde inhoud, vorm of doelgroep kies.

HIER EN NU
Theater bestaat bij de gratie van het moment. Je kunt het niet bewaren, zoals je sneeuw ook niet kunt bewaren. Het is een hier en nu ervaring. Bij alles wat ik maak, wil ik dan ook het gevoel hebben dat het NU getoond moet worden. Theater wordt voor mij pas relevant op het moment dat er een actuele noodzaak aan verbonden wordt. Deze noodzaak komt vaak voort uit de fascinatie voor, of de aversie tegen een actueel onderwerp of thema.

PERSOONLIJKE VERWONDERING
De kracht van theater zit hem in het feit dat we ons over dingen kunnen verwonderen. Ik maak theater vanuit die persoonlijke verwondering. Theater begint bij jezelf. Van daaruit kun je de wereld aanschouwen. Dat kan niet vanuit de ogen van een ander. Ik kan alleen theater maken over een onderwerp of thema waar ik mij -in positieve of negatieve zin- verbonden mee voel.

DE ESTHETIEK VAN HET ALLEDAAGSE
Ik laat me inspireren door de nieuwsgierigheid naar -en de alertheid op- de mensen en de wereld om mij heen. Zoals Shakespeare al heel treffend schreef: all the world's a stage. Ik zet de herkenbaarheid van het alledaagse dan ook graag centraal. Humor, zelfspot en relativering zijn daarbij onontbeerlijk, evenals de vrijheid om geen taboe’s te hebben.

MET EN VOOR JONGEREN
Alle producties die ik tot op heden gemaakt heb zijn met of voor jongeren. Deze doelgroep is vaak zeer uitgesproken en bij het maken van theater richt ik mij graag op een uitgesproken publiek. Ik maak theater omdat ik wat wil vertellen en ik ga er vanuit dat voor mijn spelers hetzelfde geldt.

Mariette 3

DE KRACHT VAN DE SPELER
Om vanuit de kracht van de speler te kunnen werken, ga ik op zoek naar de manier waarop de speler zich verbonden voelt met de tekst, het onderwerp of thema van de voorstelling. Een speler kan de noodzaak alleen invoelbaar maken bij de toeschouwer, wanneer hij/zij zich verbonden voelt met het thema of het onderwerp en weet hoe hij/zij zich er toe verhoudt. Eigen verhalen en ervaringen kunnen via improvisaties, of via het filter van een schrijver worden omgevormd tot (tekst)scènes. Vaak levert dit mooi en zeer bruikbaar materiaal op. Omdat het veelal jongeren zijn met wie ik het theatrale onderzoek aanga, zijn het actuele thema’s die dicht bij hun belevingswereld staan.

SPEELSTIJL
Bij dat wat ik maak, streef ik naar de oorspronkelijkheid van de speler. Ik wil iets ‘eigens’ van de speler zien, in het personage dat gespeeld wordt. De speelstijl die ik hanteer is daarom vaak transparant; persoonlijk en realistisch van aard.
Naast de transparantie speelstijl, pas ik veelal een directie speelstijl toe. Middels deze speelstijl gaan de spelers een relatie aan met het publiek die verrast, confronteert, prikkelt en dwingt tot persoonlijke invulling. Zo wordt een voorstelling een actieve, zelfbewuste theaterervaring.

MULTI DISCIPLINAIR
Waar mogelijk probeer ik bij het maken van producties en presentaties een medemakerschap aan te gaan met kunstenaars uit andere disciplines. Zo heb ik samen gewerkt met schrijvers, producers, rappers, choreografen, een zangdocent, een operazangeres en een cellist van de Nederlandse Opera. Als zelfstandig maker zet ik beweging, muziek en video eveneens veelal in als onderdeel van het spel of de vormgeving.